VIETSUN - ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN QUẢN LÝ

William Arthur Ward đã từng nói: "Người thầy trung bình chỉ biết nói, Người thầy giỏi biết giải thích, Người thầy xuất chúng biết minh họa, Người thầy vĩ đại biết truyền cảm hứng"

Trải qua ba ngày huấn luyện nhằm nâng cao năng lực cho các cấp quản lý đã hoàn thành tốt đẹp, chúc tập thể các cấp quản lý của VIETSUN áp dụng được kiến thức từ khóa học vào thực tiễn để tương lai gần đều trở thành những nhà "Truyền Cảm Hứng" vĩ đại.

 

 

 

CÁC NHÃN HIỆU CỦA VIETSUN