Bông tắm

Bông tắm hoa 12 cánh cao cấp
Bông tắm hoa 6 cánh
BÔNG TẮM TRÒN CAO CẤP
BÔNG TẮM TRÒN CÓ MÚT CAO CẤP
Dải tắm cao cấp 9 nút
Dải tắm hoa cao cấp
GĂNG TAY TẮM CAO CẤP

CÁC NHÃN HIỆU CỦA VIETSUN