Dao cạo

DAO CẠO RÂU 3 LƯỠI S103 KẸP 2 ĐẦU THAY
DAO CẠO RÂU 4 LƯỠI S114 3 CÁI
DAO CẠO RÂU 6 LƯỠI CÓ ĐẦU THAY S126
DAO CẠO RÂU LƯỠI KÉP – T006 (Túi 5 cái)
DAO CẠO RÂU LƯỠI KÉP – T0304 (Túi 5 cái)
DAO CẠO RÂU X.MAX
ĐẦU THAY DAO CẠO S126 HỘP 4 CÁI

CÁC NHÃN HIỆU CỦA VIETSUN