Giải thưởng

Năm 2020, BTC Chương trình Thương hiệu – Nhãn hiệu nổi tiếng Đất Việt và nhà lãnh đạo doanh nghiệp xuất sắc chứng nhận Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Quốc tế Vietsun là top 100 Thương hiệu – Nhãn hiệu nổi tiếng Đất Việt.

 

 

CÁC NHÃN HIỆU CỦA VIETSUN