Băng vệ sinh ban đêm - Tích hợp ngày và đêm

Băng vệ sinh Free Style 20 miếng không mùi (10 ngày + 4 đêm + 6 hàng ngày)
Băng vệ sinh Glee 10 miếng (7 ngày – 3 đêm) - Bạc hà, thảo dược
Băng vệ sinh Notime 3 miếng Ban đêm Trà xanh

CÁC NHÃN HIỆU CỦA VIETSUN